Yürütme Kurulu

 

Prof. Dr. Murat ÜNAL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Âdem DURSUN

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Zafer TEL

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Prof. Dr. Hasan AKAN

Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Ali BOZKURT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü

Prof. Dr. M. Salih AĞIRTAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Prof. Dr. İsmail ÇELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Doç. Dr. Önder ÇAKIRTAŞ

Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Rahmi TEKİN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ

Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Ottova University)

Prof. Dr. Şahmurat ARIK              

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veterinerlik Fak., Anatomi Bölümü