Yazım Kuralları

Özet ve tam metin sunum/bildirilerin başlıkları; ortalı, BÜYÜK HARFLE ve koyu yazılmalıdır. Başlığın altına araştırmacı (lar) nın adı soyadı, kurumları italik olarak ve e- posta adresleri ve orcid numaraları verilmelidir. Çalışmanın en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri, bu özetlerin altına ise en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler ve key words yazılmalıdır.


Metin içi başlıklar numaralandırılmış olmalı, sadece her kelimenin ilk harfi büyük ve alt başlıktaki bütün kelimeler koyu ve sola dayalı yazılmalıdır. Numaralandırma, ilgili ilim dalının gerek ve teamüllerine uygun yapılmalıdır. Atıflar ve kaynakça, güncel APA standartlarına uygun şekilde yazılmalı ve hiçbir şekilde dipnotta verilmemelidir. Özet ve tam metin, Word programında, 12 Punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Kenar boşlukları sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm. olarak