Sekreterya

Yurt İçi 

Dr. Öğr. Ü. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

E.posta: ibrahimcemberlitas@yyu.edu.tr

Dr.  Mehmet Sadık ÇOBAN

Gevaş Meslek Yüksekokulu 

Finans -Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

E.posta: sadikcoban@yyu.edu.tr

Öğr. Gör. Atilla DURMUŞ

Güvenlik Meslek Yüksekokulu,

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

E. Posta: atilladurmus@yyu.edu.tr 

Yurt Dışı

Doç.Dr. Adem ERYİĞİT (Arapça iletişim)

Iğdır Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bölümü

E. Posta: eryigit81@hotmail.com

Dr. Öğr. Ü. Süleyman TEMİZ (İngilizce iletişim)

Iğdır Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

E. Posta: suleyman.temiz.phd@hotmail.com

Dr. Öğr. Ü. Ahmet DİNÇ (Genel koordinasyon)

Iğdır Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi

Spror Yöneticiliği Anabilim Dalı

E. Posta: ahmet.dinc@igdir.edu.tr