Davet Metni

Değerli Bilim İnsanları, 20-23 Ekim 2022 tarihlerinde muhabbet ve medeniyet şehri Van’da gerçekleştirilecek VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. 
Bilim dünyası hiç şüphesiz ki yaklaşık olarak iki asırdır materyalist felsefenin tesiri altında kalmıştır. Bir anlamda inançsızlığı; sözde bilim adı altında ideoloji, bilim felsefesi ve nihayetinde de bir hayat tarzı hâline getiren bu bakış açısı, tüm dünyayı topyekûn bir çıkmaza sürüklemiştir. Bu bağlamda bilim dünyasında; gözlem, deney ve tecrübeyle tespit edilen varoluş ve olayları kimi zaman “bilimsel yaklaşım” gözbağcılığı, kimi zaman sorgusuz bir teslimiyet, kimi zaman da birçok ön kabulle insanda şaşkınlık uyandıran bir şartlanmışlıkla tesadüfe ve doğaya verenler bulunmaktadır. Halbuki evrende mikro sistemlerden ta makro âlemlemlere varıncaya kadar her yerde ilim ve sanat inceliği, daha ilk bakışta dikkat çekmektedir. Bu çerçevede varlık âlemi ve tabiat olaylarını; tabiat ve tesadüfe bağlamayıp bilim ve multidisipliner araştırmalar ışığında Allah’ın isim ve sıfatlarıyla açıklayan çok sayıda bilim insanı bulunmaktadır.


Bilim dünyasında bu iki kulvarda ilerleyen söz konusu yaklaşımlar, şüphesiz milletlerin geleceğini de belirlemektedir. Bir milleti diğer milletlerden ayıran özelliklerin başında milli ve manevi değerler gelmektedir. Tabii olarak değerler bütününü kaybeden milletler, ya istiklallerini yitirecek ya da tarih sahnesinden silinecektir. İnsanlık âleminin bugünkü durumu göz önüne alındığında toplumu ayakta tutan bu değerlerden hızla uzaklaşıldığı fark edilmektedir. Bunun neticesi olarak da insanlar, zararlı düşünce akımlarının tesiri altına girmekte ve davranış kalıplarında sapmalar gözlenmektedir. Bu gidişatı önlemenin en etkili yollarından birisi, gelecek nesillerin “manevi, ahlaki, insani, milli ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve devletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren” bireyler olarak yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıdır.


Yeni yetişen nesillerin ruh ve beden sağlığının zararlı cereyanlardan korunması ve davranış bozukluklarının önlenmesi, ancak bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle mümkündür. İnsanın mahiyet ve yaratılış gayesini bilimsel gerçeklerle anlamak, bunları hayata geçirmek ve bu gerçeği geniş kitlelere ulaştırmak bu bağlamda büyük önem arz etmektedir. Bu sorumluluk ise, en başta bilim insanlarına aittir. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin öncelikli hedefleri arasında söz konusu durum hakkında bilim camiasında farkındalık oluşturmaktır. Düşünce ufkuna katkı sağlamak ve ilmi veriler doğrultusunda yaratılış gerçeğini merkeze alarak bilim insanları ve genç nesillere yeni bir bakış açısı ile doğru, dürüst, güvenilir ve karakterli bir kişilik kazandırmak da ana hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca yaratılış kongrelerinde evrim konusu ilmi platformda değerlendirilmekte ve bu görüşün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilmesinde önemli adımlar atılmaktadır. Bu amaçla seri halinde düzenlenen Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin birincisi 30 Kasım - 2 Aralık 2017 yılında Harran Üniversitesi’nde, ikincisi 8–9 Kasım 2018 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üçüncüsü Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2019 yılında gerçekleştirildi. Dördüncü Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış kongresi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Ekim 2020 yılında pandemiden ( Covid-19 ) dolayı çevirim içi gerçekleştirildi. Beşinci Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış kongresi de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Ekim 2021 yılında pandemiden ( Covid-19 ) dolayı çevirim içi gerçekleştirilmiştir.

VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde siz değerli bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilecektir. Sizleri Van’da ağırlamaktan ve aramızda görmekten onur duyacağız. 
Saygılarımızla.

Prof. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE
Kongre Başkanı