Kongrenin Konuları

  • Yaratıcıyı Tanıma ve Anlama
  • Fen Bilimleri Işığında Yaratılış
  • Din Bilimleri Işığında Yaratılış
  • Sosyal Bilimleri Işığında Yaratılış
  • Evrimci Görüşün Çıkmazları
  • Deizm Görüşünün Çıkmazları
  • Ders Kitapları Müfredatı ve Yaratılış
  • Yazılı, Görsel, Sosyal Medya ve Yaratılış