Düzenleme Kurulu

   

Prof. Dr. Abdulhak Halim ULAŞ

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Prof. Dr. Âdem DURSUN

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Prof. Dr. Âdem TATLI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Zafer TEL

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Prof. Dr. Ali ALAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Atila DOĞAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Cemil GÖYA                   

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü

Prof. Dr. Fatih SATIL

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Hasan AKAN

Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Prof. Dr. İsmail ÇELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fak., Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Köksal PABUÇCU

Binali Yıldırım Erzincan Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Ali BOZKURT

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak., Toprak Bölümü

Prof. Dr. M. Salih AĞIRTAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fak., Kimya Bölümü

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak., Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,

Prof. Dr. Muhammed ARABACI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fak., Su Ürünleri Bölümü

Prof. Dr. Murat ÜNAL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ

Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü

Uzm. Dr. Selçuk ESKİÇUBUK

Genel Cerrahi Uzmanı, Emekli

Prof. Dr. Suphi DENİZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Muhammed Şükrü MOLLAVELİOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Yusuf UZUN    

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Zabit YENER  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veterinerlik Fak., Patoloji Bölümü

Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veterinerlik Fak., Anatomi Bölümü 

Doç. Dr. Hakan HEMŞİNLİ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fak., Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
Doç.  Dr. Metin YILDIZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Mustafa Harun KIYLIK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. Atilla DURMUŞ

 

Mehmet Ali UCA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

MEMUR-SEN Van Şube Başkanı

Mehmet İsa DENİZ

TÜGVA Van Şube Başkanı

Mehmet KİMYA

Eğitim Bir-Sen Van 2. Nolu Şube Başkanı

Nurullah ARVAS

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı

Said YÜCE

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, İcra Kurulu Başkanı

Tevfik ÇOBAN

Hayrat Vakfı Van Şube Başkanı

Yaşar ALTAY

Van İlim ve Kültür Vakfı Başkanı

Av. Zahir SOĞANDA

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı

* İsim listesinde unvan grubu ve isimler alfabetik sıraya riayet edilmiştir.