Tam Metin Bildiri

Tam metin bildiriler  aşağıdaki linkte belirtilen yazım kurallarına uygun şekilde gönderilmelidir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vansaglik/writing-rules

Not: Van Sağlık Bilimleri Dergisi Editör kurulu tarafından uygun görülen tam metin bildiri/ler özel (suplament) sayı için davet edilecektir.