Sekreterya

Doç. Dr. Hamit Hakan ALP Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D.

Arş. Gör. Rıdvan AKDOĞAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.