Konge Konuları

Sağlık bilimleri (genel)
Dahili/Temel/Cerrahi Tıp Bilimleri
Diş Hekimliği
Eczane
Veterinerlik Bilimleri
Hemşirelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Çocuk Gelişimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sağlık ve Sosyal Politikalar
Sosyal çalışma
Gerontoloji

Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Kimya vb.)
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmetler
Hayatboyu Öğrenme
İş sağlığı ve güvenliği
Sağlık ve Yaşam Bilimlerinin Diğer Multidisipliner Alanları.