Komite Başkanı

Onursal Başkan

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ, Van YYÜ Rektörü, Türkiye

Komite Başkanı

Prof. Dr. Semiha DEDE, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye