Bildiri Gönderim Şekilleri

Bildirilerinizi poster veya sözlü olarak sunabilirsiniz. İlk başvuruda sadece ÖZET gönderimi olacaktır. 
Daha sonra, bildiri kitabında TAM METİN yayınlatmak isteyenler, 25.12.2023 tarihine kadar gönderim yapabilir. 
Bu tarihe kadar TAM METİN olarak gönderilmeyen bütün bildiriler, KONGRE KİTABI'nda özet olarak yayımlanacaktır.

Önemli Not: Bir katılımcı en fazla iki (2) bildiri ile katılabilir.

Aşağıda Bildiri Gönderim Kuralları Verilmişti

 

1. Kongreye derleme, araştırma ve vaka takdimi türünde çalışmalar kabul edilecektir.

2.Bildiri özeti yapılandırılmış özet olmalı ve şu başlıklardan oluşmalıdır:

Amaç-Materyal ve Metot-Bulgular-Tartışma ve Sonuç

3. Bildiri özeti toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.

4. Bildiri özeti başlığı çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde 20 kelimeyi geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır.

5. Özet başlıkları büyük karakter kullanılarak yazılmalıdır.

6. Özet yazımında tüm içerik ve başlık Time New Romans yazı  karakteri, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.

7. Yazarların isim ve soy isimleri açık olarak yazılmalıdır, ünvan kullanılmamalıdır. Sunumu yapacak yazar isminin altı çizilmelidir ve o yazarın mutlaka kayıt olması gerekmektedir.

8. Bildirilerde ismi bulunan diğer yazarların kurum bilgileri, mail adresleri, ORCID  bildiri başlığı altında sunulmalıdır.

9. Bildiri özeti şekil ve tablo içermemelidir.

10. Özetin sonunda minimum 3 maksimum 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler içermelidir.

11. Bildiri özeti, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmalıdır.

12. Bütün bildiriler ikili hakem süreciyle değerlendirilmektedir.