Yazım Kuralları

 • Sayfa düzeni, karakter ve puntolarla ilgili yazım kuralları şu şekildedir:

Kâğıt Boyutu: Dikey A4
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı tipi: Times New Roman
Yazı boyutu (normal metin) :12 punto
Yazı boyutu (başlıklar) : 14 punto

Yazı boyutu (alıntı): 10
Yazı boyutu (dipnot metni) : 10 punto

 

 • Paragraf Düzeni ile ilgili yazım kuralları şu şekildedir:
  Hizalama: İki yana yaslı
  Girinti Sol: 0 cm
  Girinti Sağ: 0 cm
  Özel (Satırbaşı) Girintisi: İlk satır 1.25 cm
  Aralık Önce: 6 nk
  Aralık Sonra: 6 nk
  Satır Aralığı: 1,5

 

 • Bildiri özeti ile ilgili yazım kuralları şu şekildedir:

Bildiri özetinde başlığın hemen altında sağa yaslanmış olarak yazar(lar)ın unvanı, adı, soyadı, kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası yer almalıdır.

Bildiri özeti 150-350 sözcük aralığında yer almalıdır.

Bildiri özetlerinde ilki anabilim dalının ismi olacak şekilde en az 5 en fazla 8 anahtar kelime yer almalıdır.

 

 • Tam metin ile ilgili yazım kuralları şu şekildedir:

Bildiri tam metninde başlığın hemen altında sağa yaslanmış olarak yazar(lar)ın unvanı, adı, soyadı, kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası yer almalıdır.

Bildiri tam metni en az 5000 en fazla 10.000 sözcükten oluşmalıdır.