Sekreterya

Arş. Gör. Muhammed Şehit HAKÇIOĞLU

Arş. Gör. Mücahit ESEN

Arş. Gör. Sena Meysun TİMURTAŞ

Arş. Gör. Hilal TÜFENK