Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Yunus KAPLAN (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Haşim ÖZDAŞ

Doç. Dr. Mesut DÜZCE

Doç. Dr. Muhammed Nasih ECE

Doç. Dr. Mustafa Harun KIYLIK

Dr. Abdullah SAVAS

Dr. İbrahim GÜNGÖR

Dr. Mahmoud ALNAFFAR

Dr. Mazhar DEDE

Dr. Mehmet Şahin YAVUZER

Dr. Muhammed Meşhud HAKÇIOĞLU

Dr. Münir ECER

Dr. Nurullah YILMAZ

Dr. Rıdvan KALAÇ

Dr. Salaheddine Mikati 

Dr. Sevda AKTULGA GÜRBÜZ

Arş. Gör. Abdülkerim ÇELENK

Arş. Gör. Mustafa ACAR

Arş. Gör. Yusuf KAĞANARSLAN