SÜLEYMAN ÇELEBİ ve MEVLİD

Türk milleti arasında "Mevlid" olarak bilinen "Vesiletü'n-Necât" isimli eserin yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından "Süleyman Çelebi Yılı" olarak anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması vesilesi ile, sempozyumumuzda "Süleyman Çelebi ve Mevlid'i" ile ilgili özel oturumlar gerçekleştirilecektir. 

Konular

Türk Edebiyatında Mevlid

Süleyman Çelebi, Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eseri 

Dini Yaşantıda Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i 

Türk Edebiyatında Mevlid ve Siyer Yazma Geleneği 

vb.