Onursal Başkan ve Onur Kurulu

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)

ONUR KURULU

Prof. Dr. Metin AKKUŞ

Prof. Dr. Muhsin MACİT

Prof. Dr. Cemal KURNAZ

Prof. Dr. İslam JEMENEY

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

Dr. Yılmaz ÖNAY