Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulmecit CANATAK         (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah DUMAN                 (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS              (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Adalet TAHİRZADE             (Bakü Avrasya Üniversitesi- Azerbaycan)

Prof. Dr. Ahmet BURAN                      (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KARTAL                    (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Akif ARSLAN                       (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Prof. Dr. Aytaç YILDIZ                        (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU              (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Alfina SIBGATULLİNA        (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali DUYMAZ                        (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali YAKICI                           (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA        (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Beyhan KESİK                       (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ      (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ                         (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Birsen ÇEKEN                       (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ                    (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Cihangir DOĞAN                  (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cüneyt KANAT                     (Ege Ünivesitesi)

Prof. Dr. Çiğdem ÜNAL                       (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN                  (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU                (Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ                         (Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Erkan GÖKSU                       (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk KAYA                         (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR         (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Funda KARA                         (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülhan ATNUR                     (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER            (29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Gültekin AKENGİN               (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ     (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan DENİZ                         (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN           (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Hacer TOPRAKTAŞ ÜSTÜNER(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı YAZICI                       (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil KOCA                           (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Abbas Seyidov                       (AMEA Azerbaycan )

Prof. Dr. Hasan Ali ESİR                      (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati AKYOL                      (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ             (Adam Mickiewicz Üniversitesi-Polonya)

Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR             (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ                 (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim DİLEK                      (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan BULUT                        (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK       (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmet AKOVA                       (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN                 (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Kazım HACIMEYLİÇ            (Sarajeva Güzel Sanatlar Akademisi- Bosna Hersek)

Prof. Dr. Kenan ARINÇ                       (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr Kübra Aliyeva                         (Amea Azerbaycan)

Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN          (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ               (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR              (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ              (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mesut DOĞAN                      (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin AKKUŞ                       (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN                (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhsin MACİT                     (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL          (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem KESİK                  (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU (Iğdır Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat KARABULUT             (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN              (Yıldırım Bayezit Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TANÇ                      (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuran TAŞLIGİL                   (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU      (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman AKANDERE              (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman KUNDURACI            (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT                      (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Özer KÜPELİ                         (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU             (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Paşa KERİMOV                     (Milli İlimler Akademisi- Azerbaycan)

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN                (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramiz ASGAROV                 (Bakü Devlet Üniversitesi-Azerbaycan)

Prof. Dr. Rubin ZEMON                       (Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü-Makedonya)

Prof. Dr. Saliha KODAY                      (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin BEKKİ                   (Kırşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Selami KILIÇ                         (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma BAŞ                            (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevil SARGIN                       (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serkan İLDEN                       (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Sulaıman KAYIPOV              (Sincan Pedagoji Üniversitesi-Çin Halk Cumhuriyeti)

Prof. Dr. Süheyla AKOVA                   (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Temirbek Musakeev                     (Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı)

Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN                       (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR                     (Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Vahit TÜRK                           (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR                   (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM                   (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Zahanna YUSHA                   (Rusya Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Zeki KODAY                        (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN                       (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya AVŞAR                         (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Zoran Matevski                      (Center For Intercultural Studies and Research, Director, N. Macedonia)

Prof.Dr.Zilola Khudaybegrenova           Taşkent

Doç. Dr. Abdulaziz KARDAŞ              (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜNER                  (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Akın AKYOL                   (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Aynura Çandıbayeva                    (Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydın ZOR                            (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Aynur İbrahimova                  (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi)

Doç. Burul Mambetova                         (Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Cavid QASIMOV                   (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Celal ASLAN                           (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR                   (Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Çağatay AKENGİN                (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ercüment TOPUZ                   (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Erhan ŞEN                             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

Doç. Dr. Fethi DEMİR                         (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Raşit KOÇ                             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Habibe ALİYEVA                  (Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi)

Doç. Dr. H. Serdar MUTLU                  (İnönü Üniversitesi)

Dr. Ilirjana Kaceli (Demirlika)              (Elbasan Üniversitesi/Arnavutluk)

Assoc. Prof. Dr. Jaloliddin Zaynievich MİRZAEV         (Termez State University, Uzbekistan)

Doç. Dr. Kenan BULUT                        (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer OBUZ                           (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ÖZALPER                (Muş Alparslan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet PINAR                     (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Meltem GÜL                          (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Sait ÇALKA                     (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa KAYA                        (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU                 (Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ                  (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Tahir ZORKUL                      (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç.  Dr. Rahmi TEKİN                       (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Paki KÜÇÜKER                    (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Recep DEMİR                        (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ruhi KONAK                         (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Tahir KAHHAR                     (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi-Özbekistan)

Doç. Dr. Tarık Ziya ARVAS                (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Selda ERATALAY                 (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevgül TÜRKMENOĞLU         (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Şengül DEMİREL                  (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ                    (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇELEBİOĞLU     (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burak ARMAĞAN       (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bahri KUŞ                    (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bora YILMAZ              (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan AYDIN               (Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fuad ALİZADE             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN  (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Marlen ADİLOV           (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sait EBİNÇ                   (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice COŞKUN           (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZDİL               (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KEKLİK             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Arif ERZEN             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah KARTA          (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Necip Fazıl ŞENARSLAN         (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİRBAĞ       (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi A. Semih BİREL           (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsa IŞIK                        (Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İhsan ŞEHİTOĞLU       (Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mensure KIZIL             (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ERATALAY (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şahin YAVUZER          (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BOZKURT           (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT                (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Shawky Hassan Ahmed Abdo SHABAN     (Kahire Üniversitesi-Mısır)