AMAÇ

Değerli Bilim İnsanları,

Doğunun incisi Van’da ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS IV)’na sizleri davet etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. Sempozyumlar ve kongreler belirli bir bilim dalındaki bilimsel üretimin ve yeni bulguların bilim dünyasına tanıtıldığı, yapılan tartışmalarla bilgi ve düşüncelerin pekiştirildiği, ilgili alanlardaki akademisyen ve araştırmacıların buluştuğu, fikir paylaşımlarının yapıldığı önemli bilimsel etkinliklerdir. 2019 yılından itibaren düzenlemekte olduğumuz Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, gerek Türkoloji bilimi ile ilgili önemli çalışmaların bir araya getirildiği gerekse de Van ili özelinde Van Gölü ve çevresinin kültür ve sanat ürünlerinin incelendiği ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların katkı sağladığı geleneksel bir kongre olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu yönüyle UTAS, farklı bilim dallarındaki akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, Türkoloji sahası etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir sempozyumdur.

Türk milleti arasında "Mevlid" olarak bilinen "Vesiletü'n-Necât" isimli eserin müellifi Süleyman Çelebi'nin, vefatının 600. yılı vesilesi ile 2022 yılı, UNESCO tarafından "Süleyman Çelebi Yılı" olarak kabul edilmiştir. 1351-1422 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen ve yazdığı eser ile Türk milletinin Hz. Peygamber sevgisini büyük bir ihlâs ve samimiyet ile dile getiren Süleyman Çelebi, Peygamber âşığı, ârif ve kâmil bir şahsiyettir. Zirâ onun kaleme aldığı eser, yazıldığı dönemden itibaren Anadolu coğrafyasında halk tarafından çok beğenilmiş, başta Hz. Peygamber’in doğum günleri olmak üzere mübarek gün ve geceler, ölüm, doğum, sünnet, evlenme, askere gitme gibi vesilelerle okunmuştur. Bu önemli şahsiyeti ve eserini anmak amacıyla, sempozyumumuzda "Süleyman Çelebi ve Mevlid'i" ile ilgili özel oturumlar gerçekleştirilecektir. 

​Sempozyumumuz vasıtasıyla Türkiye’den, Türk Dünyası’ndan ve dünyanın çeşitli yerlerinden iştirak sağlayan katılımcıların, gözlem ve tespitlerini, yeni uygulama ve araştırma metotlarını bilim camiasıyla paylaşmalarını sağlamak, ulaşılmak istenen en önemli gayedir. Ayrıca bu yıl sempozyumumuzun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültürel Değerleri Araştırma Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirileceğini de belirtmek isteriz. Türk dünyası ve Türk kültür hinterlandının yanı sıra Van ili ve çevresinin kültürel ve edebî birikimini araştırmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla yapacağımız faaliyetlerimizin sadece bir ayağı olan UTAS’ın, ilimize ve bölgemize yönelik kültürel dikkatleri cezbedeceği inancındayız.   

Siz değerli bilim insanlarını ilimize ve sempozyumumuza davet etmekten onur duyarız.

Sempozyum düzenleme kurulu adına

Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK