Onur Kurulu

Onursal Başkan ve Onur Kurulu

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ                       Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü) (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)