ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Önemli Tarihler:

Sıra

Program

Başlangıç̧ Tarihi

Bitiş̧ Tarihi

1.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

-

10 Kasım 2023

2.

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi

  14 Kasım 2023

3.

Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi

  29 Şubat 2024

4.

Sempozyum Programının İlanı

24 Kasım 2023  

5.

Sempozyum Tarihi

30 Kasım 2023  1 Aralık 2023

6.

Revize Edilen Bildiri Tam Metinlerinin Basım İçin Gönderilmesi

-

-

7. Sempozyum Yeri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu

Edebiyat Fakültesi Salonları