AMAÇ

Kongremizin amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan genç bilim sevdalılarını bir araya getirmek, tecrübe paylaşımına aracılık etmek, çalışma alanları ile ilgili konuları, alanında uzman öğretim üyelerinin moderatörlüğünde sunmalarını sağlamak ve akademik hayata hazırlamaktır.