Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Tam Bildiriler maksimum 15 sayfa olmalıdır.
 2. Çalışmada, başlık büyük harfle bold biçiminde (14 punto) ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı şekilde yazarın ‘Adı-Soyadı’na yer verilmeli, altına Orcid ID eklenmelidir. Sayfa altına verilecek açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. 
 3. Başlık ve yazar adından sonra en az 250 en fazla 350 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet ve abstract Times New Roman 11 punto, 1 cm paragraf girintisi bırakılarak, sağ ve soldan 3 cm boşluk ve 1.15 satır aralığı ile  yazılmalıdır. İngilizce özette başlık ayrıca İngilizce olarak belirtilmelidir.
 4. Tam Metin, Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak (sağa ve sola dayalı) yazılmalı, alt, üst, sağdan ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Metinde harf karakteri Times New Roman, punto büyüklüğü 12 ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Tablo,  açıklama dipnotlarının ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır.
 6. Metinde paragraflara 1 cm içeriden başlanmalıdır.
 7. Ana başlıktaki tüm harfler büyük ve bold; Metin içi başlıklarda ise her kelimenin ilk harfi büyük ve bold olmalıdır. Giriş ve Sonuç bölümleri haricinde başlıklarda numara bulunmalıdır. 
 8. Tam Metinlerde Özet/Abstract, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynakça bölümleri bulunmalıdır. Bu bağlamda, ilgili çalışmada araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı, bulgular özetlenmeli ve çalışmanın sonuçları belirtmelidir.
 9. Metinlerde TDK güncel Yazım Klavuzu örnek alınmalıdır.
 10. Metin içerisinde geçen ve Kaynakçada belirtilen referanslar 'Apa 6' Yazım Kuralları'na göre düzenlenmelidir.
 11. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna -Ekler- başlığı altında verilmelidir.
 12. Tam Metin şablonu için tıklayınız

Önemli:  

 • Sempozyum Katılım Koşullarında da belirtildiği üzere, bildiri özeti ve bildiri tam metnini Sempozyum Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri özet ve bildiri tam metninin elektronik ortamda basımına izin vermiş sayılır.
 • Sempozyum Tam Metin Kitabı elektronik olarak yayımlanmasının ardından çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Bu bağlamda yayımlanmasının akabinde kitap birçok platformda paylaşılacağından kitapta herhangi bir değişiklik, ekleme/çıkarma söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle çalışmalarınızın son halini tarafımıza göndermeden önce lütfen dikkatlice kontrol ediniz; bu konu ve metinde yer alan her bilginin/verinin/yorumun sorumluluğu tamamen yazara aittir.