Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi        
20 - 22 Ekim 2021
Özet kabulü son tarih
10 Eylül 2021
Kabul edilen özetlerin duyurulması    
20 Eylül 2021
Tam Metinlerin gönderilmesi son tarih
1 Ekim 2021
Özet kitapçığının yayımlanması
5 Ekim 2021
Sempozyum programının ilanı
10 Ekim 2021
Katılım belgelerinin gönderilmesi
25 Ekim 2021
Sempozyum Kitabının Yayımlanması
15 Aralık 2021