Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Hamdullah Şevli (Rektör)

Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı

Doç. Dr. Soner İşimtekin

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Murat Kayri

Prof. Dr. Selma Baş

Doç. Dr. M. Halil Erzen

Doç. Dr. Gülşen Torusdağ

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Eltut Kalender

Dr. Öğr. Üyesi M. Arif Erzen

Sekretarya

Dr. Araş. Gör. Semra Öğretmen Aslan

Araş. Gör. Sinan Çakar

Araş. Gör. Kemal Temizer

Dr. Pınar Alçiçek

Sempozyum Bilimsel Değerlendirme Komitesi

Prof. Murat Kayri – Van YYÜ.

Prof. Dr. Zeki Taştan Van YYÜ.

Prof. Dr. Hasan Çiçek Van YYÜ.

Prof. Dr. Bülent C. Tanrıtanır Van YYÜ.

Prof. Dr. Muhsin Macit – Anadolu Ünv.

Prof. Dr. Nuran Öztürk – Çukurova Ünv.

Prof. Dr. Alaattin Karaca – Muğla Sıtkı Koçman Ünv.

Prof. Dr. İlker Aydın – Ordu Ünv.

Prof. Dr. Ayşe Melda Üner Yeditepe Ünv.

Prof. Dr. Gafar Mehdiyev  Erciyes Ünv. 

Prof. Dr. Bülent Kırmızı – Osmaniye Korkut Ata Ünv.

Prof. Dr. Emine İnanır – İstanbul Ünv.

Prof. Dr. Bahar Güneş – Ankara Sosyal Bilimler Ünv.

Prof. Dr. M. Şirin Çıkar – Van YYÜ.

Prof. Dr. A. Kazım Ürün Selçuk Ünv.

Prof. Dr. İlyas Karslı – RTE Ünv.

Prof. Dr. Yakup Civelek – AYBÜ.

Prof. Dr. Salih Tur – Harran Ünv.

Prof. Dr. Rıfat Günday  Ondokuz Mayıs Ünv.

Prof. Dr. Nalan Kızıltan – Ondokuz Mayıs Ünv.

Prof. Dr. Tamara Gurtueva – Yeditepe Ünv.

Prof. Dr. Selma Baş – Van YYÜ

Doç. Dr. Gülşen Torusdağ – Van YYÜ.

Doç. Dr. M. Halil Erzen – Van YYÜ.

Doç. Dr. Soner İşimtekin – Van YYÜ.

Doç. Dr. Hakan Erol Ankara Ünv.

Doç. Dr. Pınar Altundağ Ankara Ünv.

Doç. Dr. Osman Düzgün – AYBÜ

Doç. Dr. İbrahim Şaban – İstanbul Ünv.

Doç. Dr. Ömer İshakoğlu – İstanbul Ünv.

Doç. Dr. Hüseyin Polat – Gazi Ünv.

Doç. Dr. Kerim Açık – İstanbul 29 Mayıs Ünv.

Doç. Dr. Maka Salia – Düzce Ünv.

Doç. Dr. Gül Mükerrem Öztürk RTE Ünv.

Doç. Dr. Gürhan Kırilen Ankara Ünv.

Doç. Dr. Melih Erzen – Hacı Bayram Veli Ünv.

Doç. Dr. Fırat Yıldız – Van YYÜ.

Doç. Dr. Recep Demir – Van YYÜ.

Doç. Dr. Meltem Gül – Van YYÜ.

Doç. Dr. Meryem Nakiboğlu – Adnan Menderes Ünv.

Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül – Bitlis Eren Ünv.

Doç. Dr. Metin Eren – Van YYÜ.

Doç. Dr. Senem Ceylan – 9 Eylül Ünv.

Doç. Dr. Mustafa İsmail Dönmez – Selçuk Ünv.

Doç. Dr. Mustafa Kaya – Van YYÜ.

Doç. Dr. Murat Demir – Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.

Doç. Dr. Derya Adalar Subaşı – Ankara Ünv.

Dr. Öğr. Ü. M. Arif Erzen – Van YYÜ.

Dr. Öğr. Ü. Nükhet Eltut Kalender – Van YYÜ.

Dr. Öğr. Ü. Esra Yalazı Ankara Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Gonca Ünal Chiang – Ankara Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Solmaz – Van YYÜ.

Dr. Öğr. Ü. Ruken Karaduman – Bayburt Ünv

Dr. Öğr. Ü. Orhan Varol – Van YYÜ.

Dr. Öğr. Ü. M. Şahin Yavuzer – Van YYÜ.

Dr. Öğr. Ü. Engin Gökçur – Gümüşhane Ünv.

Dr. Öğr. Ü. M. Mücahit Asutay – AYBÜ.

Dr. Öğr. Ü. Ayşe Ertur – Hakkari Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Gamze Gizem Avcıoğlu – Selçuk Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Nergiz Gahramanlı – Yeditepe Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Ayşe Beyza Ercan – Ardahan Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Neriman Yılmaz – RTE Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Keziban Topbaşoğlu Eray – Kafkas Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Emrullah Şeker – Bitlis Eren Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Burak Büyüktopçu – Kafkas Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Samet Kalecik – Bitlis Eren Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Şahin Kızıltaş – Bitlis Eren Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Murat Kadiroğlu – Kocaeli Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Hadi Bak – Atatürk Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Tuğba Karagözlü Günör – Namık Kemal Ünv.

Dr. Öğr. Ü. İhsan Doğru – Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.

Dr. Öğr. Ü. Zafer Ceylan Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.

Dr. Ümit Gedik – Karamanoğlu Mehmetbey Ünv.

Dr. Melek Bodur Gedik – Ardahan Ünv.

Dr. Fatih Yerdemir – Hacı Bayram Veli Ünv.

Dr. Ersin Çilek – Bartın Ünv.

Dr. Arzu Cebe Erciyes Ünv.

Dr. Osman Ercan – Bitlis Eren Ünv.

Dr. Ahmet Özkan İstanbul Medeniyet Ünv.

Dr. Gülşah Kıran Elkoca – İstanbul Medeniyet Ünv.

Dr. Işıl Aydın Özkan – Sinop Ünv.

Dr. Semra Öğretmen Aslan – Van YYÜ.

Dr. Pınar Alçiçek – Van YYÜ. 

Dr. Ömer Taha Sözer – Van YYÜ.

Araş. Gör. Sinan Çakar – Van YYÜ.

Araş. Gör. Kemal Temizer – Van YYÜ. 

Öğr. Gör. Elshan Gurbanov – Erciyes Ünv.