Konular

Dünya dilleri ve edebiyatları kapsamında özgün, nitelikli ve bilimsel çalışmalar kabul edilecektir.

 • Anlatıbilim
 • Çeviribilim
 • Dilbilim
 • Dil Edinimi
 • Dil Felsefesi
 • Dil ve Kültür İlişkisi
 • Dil ve Edebiyatta Kültürlerarasılık
 • Batı Edebiyatları
 • Doğu Edebiyatları
 • Türk Edebiyatı
 • Edebî Eleştiri
 • Edebiyat Kuramları
 • Edebiyat Sosyolojisi
 • Göstergebilim
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Metindilbilim
 • Söylem Çözümlemesi