Hakkımızda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenleyeceği bilimsel etkinlik ile dil ve edebiyat alanlarında çalışan bilim insanlarının bir araya getirilerek yapacakları özgün çalışmalarla bilime katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Merkezin kuruluş yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, Merkez, “Ortadoğu ve Avrasya’nın dil ve edebiyat unsurları başta olmak üzere sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal yönlerden incelemek ve araştırmalar yapmak, Ortadoğu ve Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler çerçevesinde ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek” amacıyla faaliyetlerde bulunur maddelerine dayanılarak yapılması planlanan bilimsel sempozyumun bilim dünyasına katkı sunacağı düşünülmektedir.