Sempozyum Daveti

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü olarak 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde “Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu”nu düzenlemekten büyük onur ve heyecan duymaktayız.

Ahlaka dair kavrayışlar, odağına başkalarıyla kurulan ilişkileri alır. Ahlakın ne olduğu, kimlerin ahlaklı kabul edilebileceği, ahlaklı olma[ma]nın ya da ahlakın bilgisine erişebilmenin ne tür bir yararlılık içerdiği kavranmaya çalışılırken esasında sosyal psikolojik olanın bilgisi aranır. Ahlaki olan düşünceler (doğru / yanlış), duygular (suçluluk, empati gibi) ve eylemler (iyilik / kötülük), sosyal psikolojik ilişkilerle bir anlam bulur. Dolayısıyla, sosyal psikoloji, ahlakın anlaşılabilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir.

Bu önemle, Sempozyumda, ahlakın temel konularını, sosyal psikolojik bir bakışla ele alan çalışmaları bir arada irdeleyebilmeyi; güncel çalışma ve yaklaşımlarla birlikte ahlakın sosyal psikolojisine dair bilimsel bir tartışma alanı oluşturabilmeyi hedeflemekteyiz.

Böylesi bir hedefin, ahlakın sosyal psikolojisine disiplinler arası bir çerçeveden bakabilmeyi gerektirdiğini bilmekteyiz. Bu nedenle, Sempozyumumuzda ahlaka dair sosyal psikolojik kavrayışımızı, ahlaki meseleleri irdeleyen diğer bilim disiplinleriyle birlikte derinleştirebilmeyi umuyoruz.

Sosyal psikoloji, aynı zamanda yerel olanın bilgisi üzerinde durur. Bilimsel bilginin gündelik yaşamda karşılık bulabilmesi, güncel sorunlara çare üretilebilmesi, sosyal psikolojinin temel ilkelerinden biridir. Bu ilke ile sosyal psikoloji ve ahlak temalı, Türkiye’de düzenlenecek bu ilk Sempozyumun ulusal düzeyde olmasını anlamlı buluyoruz. Ulusal çalışmalara bilimsel bir ortam hazırlayabilmenin, ahlaka dair sosyal psikolojik bir kavrayışın sosyal ve kültürel dayanaklarını yakından anlayabilmemizi, bu anlayış temelinde uygulanabilir ve etkin önerilerde bulunabilmemizi olanaklı kılacağını düşünüyoruz.

Siz değerli bilim insanlarını, araştırmacıları ve ilgili tüm katılımcıları Sempozyumumuza davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Nur Okutan