Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi
26 - 27 Kasım 2021

Bildiri Özetleri E-Kitapçığının Yayınlanma Tarihi
31 Aralık 2021

Sempozyum Programının İlan Tarihi
11 Kasım 2021

Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi
7 Kasım 2021

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih
22 Ekim 2021