Kurullar

Sempozyum Onur Kurulu
Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Orhan Deniz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Sempozyum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nur Okutan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sevim Cesur, İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nur Okutan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gaye Z. Çenesiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet Karasu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Sevim Cesur, İstanbul Üniversitesi
Prof. Diane Sunar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan Alper, Yaşar Üniversitesi
Doç. Dr. Meral Gezici Yalçın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Onurcan Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melike Acar, MEF Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arslantürk, Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Galip Bahçekapılı, İstanbul Medipol Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlker Dalğar, Ankara Medipol Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda Erzi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nur Okutan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Şen, MEF Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Beyza Tepe, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kıral Uçar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Yalçındağ, Abdullah Gül Üniversitesi
Dr. Meltem Yücel, Duke Üniversitesi