İletişim

Sempozyumla ilgili sorular spaus@yyu.edu.tr adresine gönderilebilir.