Genel Bilgiler

y Sempozyum, ahlakı sosyal psikolojik yanları ile ele alan tüm bilim alanlarına (eğitim bilimleri, ilahiyat, felsefe, hukuk, siyaset, sosyoloji, sinir bilim, psikiyatri gibi) açıktır.
Sempozyuma, ahlakın sosyal psikolojisine ilgi duyan akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler.
y Sempozyum 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
y Sempozyum çevrim içiolarak düzenlenecektir.
y Sempozyuma katılım ücretsizdir.
y Sempozyumun sunum dili Türkçedir.
y Sempozyumdaki tüm bildiriler sözlü olarak yapılacaktır.
y Sempozyuma katılım sınırlı sayıda olduğundan tüm katılımcıların (bildirilerdeki sorumlu yazarlar dışındaki diğer yazarlar; izleyici / dinleyiciler gibi) kayıt yaptırması zorunludur. Bildiri ile başvuru yapan sorumlu yazarın ayrıca kayıt yaptırması gerekli değildir.
y Sempozyuma bildiri ile katılım için son tarih 22 Ekim 2021’dir.
y Başvurularda, Türkçe-İngilizce kısa özet ve Türkçe uzun özet istenecektir.
y Kabul edilen bildiriler 7 Kasım 2021 tarihinde Sempozyum internet sayfasında ilan edilecektir.
y Sözlü sunumlarını gerçekleştiren katılımcılara Katılım Belgeleri e-posta ile gönderilecektir.
y Sözlü sunum yapmayan katılımcılara, “Katılım Belgesi” gönderilmeyecek ve söz konusu çalışmalar Sempozyum Bildiri Kitapçığında yayınlanmayacaktır.
y Sempozyum programı 11 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecektir.
y Sempozyumda sunulan bildiri özetleri, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) ile “Bildiri Özetleri E-Kitapçığı” şeklinde yayınlanacaktır.
y Bildiri Özetleri E-Kitapçığı, 30 Aralık 2021 tarihinde Sempozyum internet sayfasında paylaşılacaktır.
y Sempozyumda sunulan bildirilerin, isteyen katılımcılar olması hâlinde, editörlü kitapta bölüm olarak tanınmış bir yayın evinden basılması planlanmaktadır.
y Bildiri gönderim kurallarına buradan erişilebilir.
y Sempozyuma, internet sayfasının sağ üst bölümünde yer alan “Kayıt” butonu seçilerek kayıt olunabilir.
y Sempozyumla ilgili sorular spaus@yyu.edu.tr adresine gönderilebilir.

*Yükseköğretim Kurulu’nun kongrelere çevrim içi katılım yönündeki tavsiye kararı için tıklayınız.