Sempozyumun Kapsamı ve Bildiri Konuları

Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu ile sosyal psikoloji ve ahlak konularında çalışan Türkiye’deki bilim insanlarını bir araya getirerek güncel çalışma ve yaklaşımlarla birlikte ahlakın sosyal psikolojisine dair bilimsel bir tartışma alanı oluşturabilmek amaçlanmaktadır.

Sempozyumdaki tüm bildiriler sözlü olarak yapılacaktır. Sempozyuma ahlakı sosyal-psikolojik yönleriyle ele alan ulusal çalışmalar kabul edilecektir. Bildiri konularında bir sınırlama yapılmamakla beraber, aşağıda bildiri başvurusu yapılabilecek bazı konular listelenmiştir.

Ahlak çalışmalarının tarihi
Ahlaka farklı kuramsal yaklaşımlar
Ahlak çalışmalarında yöntem
Ahlaki motivasyon
Ahlaki farkındalık
Ahlaki ikiyüzlülük
Ahlaki duygular
Ahlaki biliş
Ahlaki muhakeme ve ahlaki yargı
Ahlaki karakter
Ahlaki faillik ve ahlaki çözülme
Özgür irade ve ahlak
Çevre sorunları ve ahlak
Salgınlar ve ahlak
Farklı gelişimsel dönemlerde ahlak
Çalışma yaşamında ahlak
Yakın ilişkilerde ahlak
Ahlaki dışlama
Gruplar arası ilişkilerde ahlak
Siyaset psikolojisi ve ahlak
Evrimsel bakış açısı ve ahlak
Dini inançlar ve ahlak
Sinirbilim çalışmaları ve ahlak
Kültür ve ahlak
Pozitif psikoloji ve ahlak
Uygulamalı ahlak psikolojisi
İnsan hakları ve ahlak
Hukuk ve ahlak
Teknoloji / yapay zekâ ve ahlak
Benlik, kimlik ve ahlak
Zaman ve ahlak
“Ahlaksız” ve “ahlaksızlık”
Kötülük ve iyilik
Hayvanlar, türcülük ve ahlak
Hakikat-sonrası dönemde ahlak
Ahlak çalışmalarına eleştirel yaklaşımlar