Vizyon

Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, yaşamsal aktivitenin olduğu, çekim alanları haline getirmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen kaliteli ve öncü bir başkanlık haline gelerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir Üniversite ortamı yaratmak ve sağlıklı bir neslin gelişimine katkıda bulunmak.