Misyon

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, kültür, spor hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak, sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek vererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.