İdari İşler Şube Müdürlüğü

Birim Hakkında ;

 Üniversitemizin kalite politikasına uygun iş ve işlemlerin yerine getirilmesi; Dairede iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması, iç kontrol uyum eylem planlarına göre işlemlerin yapılması, birim faaliyet raporlarının hazırlanması, birim performans hedeflerinin belirlenmesi ve takip edilmesi, hizmet envanteri ve hizmet standartlarının oluşturulması ve güncellenmesi, arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesi, iç denetime tabi tutulan alanlarda uygulamanın takip edilmesi, personel özlük dosyalarının tutulması, personelin disiplin işlemleri ile izin, görevlendirme ve mesai takip işlemlerinin yapılması, sıfır atık ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve destek hizmetlerini yürütür.
Görev Alanları :
- Memur, 4/B Sözleşmeli Memur, Daimi İşçi, 375 Sayılı KHK’lı Sürekli İşçi ve Vizeli İşçi Maaş
Tahakkuk İşlemleri
- Öğrenci Staj Tahakkuk İşlemleri
- Yolluk Tahakkuk İşlemleri
- Mahkeme ve Harç Tahakkuk İşlemleri-Yazışmalar
- Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Tahakkuk İşlemleri
Yukarıda belirtilen tahakkuk ödemelerine ait aktarmaların yapılması ve Gelirler
- Harçlar
Öğrenci Harç Gelirleri Aktarma İşlemleri
(Normal-İkili-Özel Öğrenci)
 

                                                                                                            Serpil ÖNAY 
                                                                                                       İdari İşler Müdürü