Onur Kurulu

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ (Van YYÜ Rektörü)