Katılım Esasları

 

I- KATILIM ESASLARI

1- Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar bilimsel ölçülere göre hazırlanmış ve kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile kurdiyatsempozyum@yyu.edu.tr adresine başvurmaları,

2- Tebliğ özeti kabul edilenlerin Apa 6 dipnot sistemine göre hazırlayacakları tebliğ metinlerini Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar göndermeleri gerekmektedir.

3- Düzenleme kurulunun aldığı karara binaen sunulacak bildiri sayısı 30 ile sınırlandırılmıştır.

4- Gönderilecek olan bildiri özetleri arasında bilim kurulu tarafından 30 özet seçilecektir. Sunulacak bildiriler arasında yer alamayan bilim adamlarımızın bildirileri arzu ettikleri taktirde bilim kurulunun onayı alındıktan sonra diğer bildirilerle birlikte kitap bölümü veya hakemlerin onayından geçtikten sonra Kurdiyat dergisinde makale olarak yayınlanma imkanı sağlanacaktır.