Düzenleme Kurulu/Lijneya Lidarxistinê

Prof. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ   (Başkan)
Doç. Dr. 
Haşim ÖZDAŞ                  (Üye)

Doç. Dr. Yakup AYKAÇ                    (Üye)
Dr. Mustafa ACAR                            (Üye)
Dr. Sinan ÇAKAR                              (Üye)
Öğr. Gör. Hacı YILMAZ                    (Üye)
Mehmet Nur YAVUZER                    (Üye)
Mehmet YILDIRIMÇAKAR              (Üye)
Sami ÇELİKTAŞ
                       (Üye)