Tam Metin Yazım Kuralları

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI

 

Kitap bölümlerinde yazım kuralı serbest olup, yalnızca kaynak bildirişlerinde APA kurallarına uyulması yeterlidir. 

Tam metin bildiri kitabı için aşağıdaki kuralları dikkate alınız.

Tam metin bildiri kitabı ve kitap bölümü gönderimlerinizi aşağıdaki e-posta adresine hangi seçeneği istediğinizi belirterek yapabilirsiniz. Dergi yayınları için, ilgili derginin formatına göre düzenleyip, dergiye gönderirken editörüne not düşerek Kongremiz ismini  vermeniz ve sunulduğunu belirtmeniz yeterlidir. Dergilerde standart değerledirmeye girecek olup, sadece işlem önceliği verilecektir. 

Tam metin ve Kitapbölümü için e-posta adresi:

ramazanokudum@yyu.edu.tr

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

  1. Tam Bildiriler maksimum 12 sayfa olmalıdır.
  2. Çalışmada, başlık büyük harfle bold biçiminde (14 punto) ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı şekilde yazarın ‘Adı-Soyadı’na yer verilmeli, altına Orcid ID eklenmelidir. Sayfa altına verilecek açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır. 
  3. Başlık ve yazar adından sonra en az 150 en fazla 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet ve abstract Times New Roman 11 punto, 1 cm paragraf girintisi bırakılarak, sağ ve soldan 3 cm boşluk ve 1.15 satır aralığı ile  yazılmalıdır. İngilizce özette başlık ayrıca İngilizce olarak belirtilmelidir.
  4. Tam Metin, Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak (sağa ve sola dayalı) yazılmalı, alt, üst, sağdan ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Metinde harf karakteri Times New Roman, punto büyüklüğü 12 ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Tablo,  açıklama dipnotlarının ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır.
  6. Metinde paragraflara 1 cm içeriden başlanmalıdır.
  7. Ana başlıktaki tüm harfler büyük ve bold; metin içi başlıklarda ise her kelimenin ilk harfi büyük ve bold olmalıdır. Giriş ve Sonuç bölümleri haricinde başlıklarda numara bulunmalıdır. 
  8. Tam Metinlerde Özet/Abstract, Giriş, Materyel, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça bölümleri bulunmalıdır. Bu bağlamda, ilgili çalışmada araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı, bulgular özetlenmeli ve çalışmanın sonuçları belirtmelidir.
  9. Metinlerde TDK güncel Yazım Klavuzu örnek alınmalıdır.
  10. Metin içerisinde geçen ve Kaynakçada belirtilen referanslar 'Apa 6' Yazım Kuralları'na göre düzenlenmelidir.

Özet ve tam metin şablonu için tıklayınız.