Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ (Van Yüzüncü Yıl Üniveristesi Rektörü)