Hakkımızda

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar

İnsan ve çevre arasındaki doğal ilişki yüzbinlerce yıldır devam etmektedir. Her ne kadar insan doğaya tahammül sınırlarını aşan müdahaleler yapsa da dünya insanın yuvası olmayı sürdürmüştür. Bugün insan, her türlü hizmeti aldığı çevreye bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zarar veriyor, kirletiyor ve ekolojik dengeyi bozuyor. Bozulan denge maalesef çevre sorunları olarak insanlığın karşısına çıkıyor.  Hem de çoğu zaman başa çıkamayacağı sorunlar olarak. Belki de bu durumu en iyi özetleyen Garret Hardin’in öncülüğünü yaptığı “Yaşam Sandalı Etiği” ekolojik yaklaşımıdır. Zira Hardin’e göre, yaşam sandalında belirli sayıda insana yetecek kadar malzeme bulunmaktadır. Ve bu malzeme hassas bir dengeyle hesaplanmıştır. Sandala bir insan dahi alındığında denge bozulur ve sandaldaki herkesin yaşamı tehlikeye girer. Dünya içinde durum benzerdir. Dünyanın bir taşıma kapasitesi vardır. Bu kapasite aşıldığında gezegendeki bütün yaşam tehlikeye girer. Dolayısıyla her ülkenin kendini bir yaşam sandalı gibi görmesi ve taşıyabileceği yükü iyi hesaplaması gerekir. Diğer bir ifadeyle ne kadar insanı taşıyabileceğine karar vermelidir. Oysa günümüzde birçok ülke bırakın kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi dünyanın taşıyamayacağı kadar bir yükü insanlığın ve dolayısıyla gezegenin sırtına yüklemektedirler. Bugün dünyanın birçok bölgesinde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik çekişmeler bu durumun en somut sonuçlarıdır. Dolayısıyla doğal ya da insan kaynaklı bütün sorunlar insani değerlerin göz ardı edilmesine ve yalnızca çıkarların gözetildiği bir dünyanın inşasına hizmet etmektedir. Evet ekolojik dengenin hızla ortadan kalktığı günümüzde politika yapıcılar ve karar vericiler dünyanın geleceğine ilişkin küçük de olsa yeni adımlar atıyorlar.  Ancak dün olduğu gibi bugünde üzerlerine düşen görevi yapmakta kararlı olan bilim insanları ve araştırmacılar çevre konusunda daha iyimser olmamız için mücadele veriyorlar. Tam da bu amaca hizmet etmek için ana teması “İnsan ve Çevre” olan “II. Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi” (EURACLI’2024) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Değerli bilim insanları ve araştırmacılar, ikincisi düzenlenecek olan EURACLI’2024 iklim değişikliğine ilişkin birçok konuda sizlerin düşüncelerini ve yol haritalarını aktarma platformu olacaktır. Kongreye gönderilen çalışmalar yüz yüze / online olarak Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Kabul edilen bütün çalışmalar tercihe göre özet ve tam metin formatında kongre bildiri kitapçığında basılacaktır. Aynı zamanda katılımcıların isteğine bağlı olarak çalışmaların bir kısmı kör hakemlik sürecinden sonra kongre internet sitesinde belirtilecek dergilerin özel sayısında veya uluslararası bir yayın evinde kitapta bölüm olarak yayımlanacaktır.  Kongre için özet gönderimi 26 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 13 Eylül 2024 tarihinde kongre internet sayfasından duyurulacaktır.

EURACLI’24’ün başarısı siz değerli bilim insanları ve araştırmacıların katkıları ile mümkündür. Bu bağlamda hem yurtiçi hem de yurtdışından EURACLI’24’e gelerek veya online olarak katkıda bulunmak isteyen siz değerli bilim insanları ve araştırmacıları memnuniyetle ağırlayacağımızı belirtmek isteriz.

Sevgiyle ve sağlıkla kalın…

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu