Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Atilla DURMUŞ  

Prof. Dr. Onur ŞATIR

Prof. Dr. Serkan KEMEÇ

Doç. Dr. Hilal ÇELİK KAZICI

Doç. Dr. Songül DÜZ ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray MEYDAN

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan OKUDUM