ÖNEMLİ TARİHLER

1. Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 17 Nisan 2023
2. Kabul Edilen Özetlerin İlanı 19 Nisan 2023
3. Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 2 Haziran 2023
4. Sempozyum Programının İlanı 27 Nisan 2023
5. Sempozyum Tarihi 17-19 Mayıs 2023
6. Revize Edilen Bildiri Tam Metinlerinin Basım İçin Gönderilmesi 15 Haziran 2023