Konular

Bildirilerin aşağıda belirtilen alanlarda ve Van Gölü Havzası’nda Cumhuriyet dönemine odaklanan çalışmalar olması gerekmektedir.

Antropoloji
Arkeoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri
Güzel Sanatlar
İktisat
İslami İlimler
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Psikoloji
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyoloji
Tarih
Turizm
Türk Dili ve Edebiyatı