Koşullar

KATILIM VE YAZIM KURALLARI
1. Sempozyuma yüz yüze katılım yüzyüzedir.
2. Sempozyuma katılım ücretsizdir.
3. Sempozyumda sunulacak bildiriler, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir ve sunulabilir.
4. Sempozyumda tek ya da ortak yazarlı olarak en fazla 1 bildiri ile katılım yapılabilecektir. Bildiri
konularının Sosyal Bilimler ile ilgili olması gerekmektedir.
Not: Bildiri özetleri aşağıdaki şablona göre hazırlanıp "Bildiri Gönder" bölümünden sisteme
yüklenmelidir.
Özet Şablonunu indirmek için tıklayınız.
Sunum Kuralları
1. Kongrede sadece sözlü sunum yapılacaktır.
3. Sunum dili Türkçe ve İngilizce olabilir.
4. Sunum süresi 15 dakikadır (Sunum: 15 dakika, Soru-Cevap 5 dakika).