İletişim

cvan@yyu.edu.tr

Bize bu e-posta adresinden ulaşabilirsiniz

Kongre  Sekreteryası