Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI
(HONORARY CHAIRS)

Dr. Ozan BALCI
(Van Valisi)
Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI
(ORGANIZATION COMMITTEE CHAIRMANS)

Prof. Dr. Bekir KOÇLAR
Prof. Dr. Gülsen BAŞ TERZİOĞLU

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERLERİ
(GENERAL SECRETARYS OF SYMPOSIUM)

Dr. Öğr. Üyesi Vural ÖNTÜRK
Dr. Öğrt. Üyesi Uğur BOZKURT

DÜZENLEME KURULU
(ORGANIZATION COMMITTEE)

Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
Prof. Dr. Mehmet AYGÜN
Doç. Dr. Halit YABALAK
Doç. Dr. Ömer OBUZ
Doç. Dr. Abdülaziz KARDAŞ
Doç. Dr. Mehmet PINAR
Doç. Dr. Ferit YÜCEBAŞ
Doç. Dr. Erkan AVŞAR
Doç. Dr. Alparslan ÖZTÜRKÇÜ
Dr. Öğretim Üyesi Sedat ŞAHİN
Dr. Öğrt. Üyesi Cevdet TEKE