Yayın Olanakları

Sempozyumda sunulan bildirilerin yayımlanmasında iki seçenek bulunmaktadır:

1. ISBN’li Tam Metin Bildiri Kitabı’nda “bildiri” olarak yayımlama,

2. Sanat ve İnsan Dergisi’nde “makale” olarak yayımlama.

Katılımcılar, bu iki seçenekten birini tercih etmelidir. Aynı bildiri iki farklı seçenekte yayımlanamaz.

Bildirilerini Tam Metin Bildiri Kitabı’nda yayımlamak isteyen katılımcılar, bildirileri, Bilim/Sanat Kurulundan ve jürilerden geçmek kaydıyla bu imkândan yararlanabilirler. Bu olanaktan faydalanmak isteyen katılımcılar, çalışmalarını “tam metin bildiri yazım kurallarına” göre düzenlemelidir.

Bildirilerini makale olarak yayımlamak isteyen katılımcıların çalışmaları ise hakem sürecinden geçirilmek suretiyleuluslararası hakemli Sanat ve İnsan Dergisi’nde yayımlanabilir. Bu durumda katılımcılar, bildirilerini derginin yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun şekilde düzenlemelidir. Bildirilerini makale olarak yayımlatmayı tercih eden katılımcılar için Sanat ve İnsan Dergisi “sempozyum özel sayısı” çıkaracaktır. Katılımcılar, yayın sürecini ilgili yayıncı ile yürüteceklerdir. Dergi hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://sanatveinsan.com/

Ayrıca sempozyumda sunulan tüm bildirilerin özetleri, ISBN'li Özet Bildiri Kitabı'nda yayımlanacaktır.