Tasarım & Bilişim

Grafik Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan F. AKGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Turan Yiğin

Web Tasarımı

Van YYU BBAUM

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Onur ŞEN

Arş. Gör. Kemal TEMİZER

Dokümantasyon

Doç. Dr. Birgül ALICI

Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN

Sosyal Medya Sorumlusu

Arş. Gör. Kemal TEMİZER

Çeviriler

Araş. Gör. Nihal Başak UZUN

Galeri Görselleri

Bilgisayar İşletmeni Murat Cacim