Sergi Düzenleme Kurulu

Sergi Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sezer Cihaner KESER (Başkan)

Doç. Dr. Aslı Erciyeş TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Derya BARAN

Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Onur ŞEN

Öğr. Gör. Ayhan SÖNMEZ

Arş. Gör. D. Meltem DURNA ZEREK

Arş. Gör. K. Gökhan TENGİZ

 

Sergi Jürisi

Prof. Andrew BURTON,  Fine Art At Newcastle University, İngiltere

Prof. Dr. Arif AZİZ, Azerbaijan State Fine Arts University, Azerbeycan

Prof. Dr. Nehat BEGİRİ, Tetova University, Tetova Acdemy of Painting, Makedonya

Prof. Dr. Sezer CİHANER KESER, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yosi ANAYA, Instituto de Artes Plasticas, Meksika

Prof. Dr. Yüksel ŞAHİN, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Gökçen ŞAHMARAN CAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Karim MİRZAEE Tebriz Islamic Art University, İran

Doç. Dr. Kamuran Özlem SARNIÇ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nezaket TEKİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Nurtaç ÇAKAR, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ruhi KONAK, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zülfikar SAYIN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Reader Katie Cuddon,  Fine Art at Newcastle University, İngiltere